Ahmadiyya – Islams renässans

Ahmadiyya Muslimska Samfundet är en världsomfattande gemenskap som grundades 1889. Grundaren, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad av Qadian i Indien; påstod sig vara Den Utlovade Messias vars ankomst förväntades under olika namn och titlar av anhängare ur de samtliga religionerna. Under gudomlig vägledning presenterade han en revolutionerande uttalande att det bara skulle komma en sådan reformator, vars uppdrag i slutändan skulle vara att förena mänskligheten i en universell religion. Han hävdade vidare att denna reformator inte skulle dyka upp som en oberoende person, utan vara underordnad till Islams helige profet Muhammed (frid vare med honom). Hans ankomst, enligt Ahmad själv, skulle så småningom producera en gyllene era för en universell religion som mänskligheten sedan urminnes tider hade drömt om och längtat efter.

Ahmadiyya Muslimska Samfundet är således en reformrörelse inom Islam, och ingen ny religion. Den visar Islam i sin ursprungliga och rena form utan avlagringar som har byggts upp under århundraden som präglade och vanställde Islams läror. Syftet med att skapa Ahmadiyya Muslimska Samfundet var att återuppliva islamiska moralen och detandliga värdet. Samfundet uppmuntrar till dialog mellan olika religioner, försvara islam genom argument och försöka rätta till missförstånd om islam i västvärlden. Ahmadiyya Muslimska Samfundet förespråkar fred, tolerans, kärlek och förståelse mellan troende av olika religioner. Ahmadiyyamuslimer tror starkt på den Heliga Koranen och dess lära om:

“Det finns inget tvång i religionen.” 

(2: 257)

Rörelsen beklagar djupt alla former av våld och terrorism i Guds namn, och arbetar för att främja världsfreden. Mottot: “Kärlek för alla, Hat mot ingen”.

Den nuvarande andliga huvudet, kalifen Mirza Masroor Ahmad, har upprepade gånger vädjat till världens politiska ledare om vad som behöver göras för att säkerställa en varaktig fred. I detta sammanhang delade också skriver ett årligt pris till organisationer och individer som arbetar för att skapa fred i världen. Detta pris kallas Ahmadiyya fredspris för att främja fred. Detta arbete sker under ledning av en andlig kalifatet som har funnits i över 125 år.

För mer information om oss, besök www.ahmadiyya.se eller besök Mahmoodmoskén!