Inbjudan till Symposium 26:e september 2018. Klicka här för att läsa mer…


Välkommen till Mahmoodmoskén


Mahmoodmoskén, uppkallad efter Hans Helighet Mirza Mahmood Ahmed, andre kalifen efter grundaren av Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Den Utlovade Messias Mirza Ghulam Ahmad. Moskén invigdes den 13 maj 2016 av samfundets andliga huvudledare, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, den femte kalifen (ABA). Moskén är den andra Ahmadiyyamoskén i Sverige och den största bland dem med en yta på 5000 m2 och rymmer över 1200 personer. Mahmoodmoskéns minaret har en höjd på 24 meter. Böneutropet hörs endast inne i moskén genom högtalarna.

Förutom självaste moskébyggnaden finns även en stor multihall, bostad för imam, kontor m.m. Mahmoodmoskén är även tillgängligt för funktionshindrade med hiss till bönesalarna. Mahmoodmoskén är helt byggd genom donationer från samfundets egna medlemmar.

Redan innan invigningen har Mahmoodmoskén blivit ett landmärke vid Yttre ringvägen, nära Oxie, Malmö.

Mahmoodmoskén och Ahmadiyya Muslimska Samfundet strävar efter att skapa respekt och förståelse mellan religioner och kulturer genom olika evenemang. Bland annat arrangeras:

  • Fredagsbön med fredagspredikan varje vecka både i svenska och urdu.
  • Öppet hus där allmänheten är välkomna att besöka och få en rundtur i Malmös nya moské.
  • Gratis studiebesök för bland annat skolgrupper.
  • Interreligiösa symposium där representanter från olika religioner och trosuppfattningar belyser ett vald ämne

Imamen som verkar i Mahmoodmoskén heter Rizwan Afzal. Mer information om Ahmadiyya Muslimska Samfundet och våra moskéer hittar du på www.ahmadiyya.se.